مفصل ران

مفصل ران متصل کننده اندام تحتانی و تنه است. وظیفه اصلی مفصل ران حرکت دادن اندام تحتانی و کمک به راه رفتن در حالت ایستاده و انتقال وزن تنه به اندام تحتانی است. برای این کار مفصل باید در عین انعطاف پذیری زیاد پایداری خوبی هم داشته باشد.

عوامل زیادی در ایجاد این پایداری موثر هستند. یکی از آنها شکل خود مفصل ران است. حفره استابولوم یک نیمکره عمیق است که با کمک لابروم قسمت زیادی از سر استخوان ران را فرا میگیرد و این مانع از سر خوردن سر استخوان ران از درون حفره میشود. عامل دیگر کپسول مفصلی و لیگامان های بسیار قوی هستند که در اطراف مفصل قرار گرفته اند. عضلات بسیار قوی هم در اطراف مفصل ران قرار دارند که تاثیر زیادی در حفظ پایداری آن دارند.

برای مطالعه بیشتر میتوانید به این مقاله مراجعه نمایید.

دیدگاه ها غیرفعال است