اگر شغلتان جوری هست که مدت طولانی باید پشت میز محیط کار بنشینید به این چند تا نکته توجه کنید،

تا شیوه صحیح نشستن پشت میز محیط کار را یاد بگیرید :

شیوه صحیح نشستن پشت میز محیط کار

اول این که هر از گاهی از جاتون بلند شوید،بروید یک چایی واسه ی خودتان بریزید و برگردید و دوباره بنشینید.

نکته‌ی دوم اینکه موقعی که نشستید،مونیتور یا آن چیزی که جلویتان قرار دارد و دارید با آن کار انجام می دهید ارتفاع مناسب داشته باشد و خیلی پایین نباشد.

و نکته‌ی آخر موقعی که نشستید هم پاهایتان جوری قرار بگیرد که زانویتان بالاتر از سطح لگنتان نباشد.

دیدگاه ها غیرفعال است