در مورد زانوی پرانتزی در بزرگسالان بهتون بگم :

زانوی ضرب دری یا پرانتزی در بزرگسالان قرار نیست با اعمال ورزشی، حرکات اصلاحی، اصلاح بشود و از بین برود.

پس در بزرگسالان یعنی بعد از بلوغ تنها با عمل جراحی میشود زانوی پرانتزی یا ضربدری رو اصلاح کرد.

دیدگاه ها غیرفعال است