پارگی کامل رباط صلیبی قدامی

در مورد رباط صلیبی زانو بهتون بگم :

رباط صلیبی زانو (قدامی) اگر کاملا پاره شده باشد و توی معاینه آن تست‌های مربوط مثبت باشد و زانو ناپایدار باشد این موارد حتما نیاز به عمل جراحی دارد.

اصلا نمی‌توانیم پیشنهادی مثل تزریق،مثل فیزیوتراپی به تنهایی این موارد را برای بیمار توصیه کرد.

اگر دوست دارند زانوشون حفظ بشود، رباط صلیبی زانو که کامل پاره شده باشد و علامت دار باشد قطعا باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد.

دیدگاه ها غیرفعال است