در مورد تورم بعد از عمل جراحی تعویض مفصل ران و لگن بهتون بگم :

تا حدی این تورم طبیعی هست،یعنی اندامی که عمل شده و پروتز داخلش به کار رفته بعد از عمل جراحی از یک تورم نسبی برخوردار خواهد بود.

برای تورم بعد از عمل جراحی ران و لگن تورمی مهمه و ممکنه که خطرآفرین باشد :

1.تورمی که زیاد بشود، در طی یک روز و به بالا نگه داشتن اندام کاهش پیدا نکند

2.پشت ساق بیمار آن عضلات رو که لمس می‌کنیم،بدانیم که درد بگیرد و انگشتای بیمار رو که تکان میدهد در آن محدوده‌ی ساق بیمار یک دردی احساس کند

این موارد تورمی هست که باید مورد بررسی قرار بگیرد و معاینه بشود و اگرنه سایر موارد تورم که توی اندام وجود داردتا حتی یک سال بعد از عمل طبیعی هست.

دیدگاه ها غیرفعال است