درمورد بازتوانی بعد از عمل جراحی تعویض مفصل لگن در قالب 3 نکته خدمتتون بگم:

نکته اول :

بعد تعویض مفصل لگن بیماران ما به آن روشی که ما عمل می‌کنیم شب روز عمل یا فردای روز عمل از تخت پیاده میشوند و به کمک فیزیوتراپ و به صورت وزن گذاری کامل به راه رفتن ادامه می دهند.

نکته دوم :

برای بازتوانی بعد از تعویض مفصل لگن توصیه می‌شود :

چهار الی شش هفته حتما از واکر استفاده کنند،این به این معنی نیست که نمی‌توانند بدون واکر راه بروند قطعا میتوانند ولی خب توصیه‌ی ما بر این است که از واکر تا بازتوانی کامل عضلات استفاده کننند.

نکته سوم :

برای بازتوانی بعد از تعویض مفصل لگن :

1.چهار هفته اجازه ندارند به پهلو بخوابند

2.همچنین از پله‌هایی که ارتفاع بلند داره بهتره که استفاده نکنند

3.در چهار هفته اول داروهای تجویز شده توسط تیم را سر ساعت و طبق همون روز استفاده کنند تا هم دردشون از بین برود و به زودی هم عوارض بعد از عمل کاهش پیدا کند.

دیدگاه ها غیرفعال است