اگر فرزندتان انحراف زانو در کودکی دارد باید به این نکات توجه کنید :

بچه که به دنیا میاد تا دو الی دو و نیم سالگی زانو به صورت پرانتزی هست،

بعد از آن تا چهار الی چهار و نیم سالگی برعکس به شکل ضربدری به احتمال زیاد در میاید،

و بعد از آن تا سن‌های بالاتر شکل طبیعی خودش را می‌گیرد.

دیدگاه ها غیرفعال است