مراقبت های قبل از عمل جراحی رباط صلیبی

   • فیزیوتراپی قبل از عمل جراحی رباط صلیبی، اگر از پارگی رباط صلیبی مدتی میگذرد و دامنه حرکتی زانو کمتر از سمت مقابل است؛ فیزیوتراپی قبل از عمل جهت اعاده مناسب دامنه حرکتی زانو نتیجه جراحی را بسیار بهتر خواهد کرد.

   • استفاده از دو عصا، بیماری که مکرر دچار خالی کردن زانو میشود بهتر است قبل از عمل از دو عصا موقع راه رفتن استفاده کند.

  الرباط الصليبي

  مراقبت های بعد از عمل جراحی رباط صلیبی

  24 ساعت اول

    • تعویض پانسمان، از تعویض مکرر و روزانه پانسمان اجتناب کنید مگر اینکه پانسمان بدلیلی خیس شده باشد.
    • واکر، در صورتیکه فقط عمل جراحی بازسازی رباط صلیبی انجام شده باشد و ترمیم منیسک در کار نباشد، وزن گذاری کامل با واکر عصر روز عمل جراحی قابل انجام است.
    • طریقه ی خوابیدن بعد از عمل جراحی بایستی بصورتی باشد که بیمار طاق باز بخوابد و یک بالش زیر ساق و مچ پا قرار گیرد تا زانو کاملا صاف باشد. این عمل باید ۴ الی ۶ بار در طول روز انجام شود نکته مهم اینست که از قرار دادن بالش زیر زانو بایستی خودداری شود.
    • کیسه یخ، بعد از عمل کیسه یخ بصورت متناوب روی زانو قرار داده شکد بدین صورت که پانزده دقیقه گذا
    • شته و پانزده دقیقه برداشته شود.

   الرباط الصليبي بعد الجراحة

   یک هفته بعد از عمل

   • شروع فیزیوتراپی، حدود یک هفته یا کمتر, به صلاحدید جراح استراحت نسبی لازم است و پس از آن فیزیوتراپی شروع خواهد شد.
   • کنترل درد و التهاب، در هفته های اول پس از عمل جراحی نکته ضروری و مهمی می باشد. اگر درد و التهاب بخوبی کنترل شود، تمرینات بازتوانی و فیزیوتراپی جهت اعاده کامل دامنه حرکتی و قدرت زانو، بهتر انجام پذیر است.
   بعد أسبوع من جراحة الرباط الصليبي

   چهار الی شش ماه بعد از عمل

   تکمیل فیزیوتراپی، حداقل ۳۰ جلسه فیزیوتراپی برای افراد عادی و ۵۰ جلسه برای ورزشکاران جهت رسیدن به سطح فعالیت قبل از آسیب، لازم است.

   العلاج الطبيعي لجراحة الرباط الصليبي

   دوره زمانی ویزیت توسط جراح

   بیمار بایستی جهت ویزیت و ثبت دامنه حرکتی و روند بازتوانی در دوره های زمانی یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه، چهار ماه و شش ماه بعد از جراحی به جراح مربوطه مراجعه کند.

   اهمیت رعایت مراقبت‌های پس از عمل بسیار است و بیمار باید دستورات و راهنمایی‌های پزشک و فیزیوتراپی را به دقت دنبال کند تا بهبودی بهتر و سریع‌تر را تجربه کند. برای مشاهده مقاله آماده سازی قبل از عمل جراحی اینجا کلیک کنید.

   دیدگاه ها غیرفعال است