اثرات مضر و اصلی سیگار روی سیستم عضلانی اسکلتی ما نکته ای که باید بگم این هست که :

روی افراد سیگاری افزایش احتمال بروز دیسک‌های کمر هست ،

سیگار جوش خوردن زخم‌ها رو به تاخیر می اندازد و به علت کاهش خون رسانی به بافت ها و طبعا به استخوان، جوش خوردن شکستگی‌ها رو هم به تاخیر می اندازد.

و نکته‌ی مهم دیگر سیگار : به مرور باعث پوکی استخوان میشود و آن هم ریسک شکستگی‌ها رو افزایش میدهد.

دیدگاه ها غیرفعال است