چه کاری انجام بدهیم تا آرتروز زانو نگریم یا چه کاری انجام بدهیم تا آرتروز شدید زانو نگریم؟

این سوالی هست که خیلی از ما می‌پرسید :

اول اینکه این سوال از ریشه‌ای غلط هست،

برای اینکه آرتروز در آینده خواهید گرفت،بالاخره سن بالای چهل الی چهل و پنج سال براساس شیوه‌ی زندگی که داشته اید دچار آرتروز خواهید شد.

آرتروز زانو

می‌توانید بگویید که من چه کاری انجام بدهم تا آرتروز شدید نگیرم.

با استفاده از موارد زیر می توان از آرتروز شدید جلوگیری کرد از جمله می توان :

1.وزن تان را کم کنید

2.از پله کمتر استفاده کنید

3.ورزش‌های متناسب انجام بدهید

4.با شدت‌های نامتناسب ورزش نکنید

5.هر از گاهی حرکات کششی،نرمشی و تقویت عضلات انجام بدید

6.سیگار کمتر مصرف کنید

7.الکل کمتر مصرف کنید

8.هر از گاهی چکاپ سالیانه و مراجعه به پزشک داشته‌باشید

دیدگاه ها غیرفعال است